şifalı bitkiler

.

www.bitkiselsite.net

 

BİTKİEVİ
.....şifalı bitkiler.....

---attar  ---

Adres: Nalbantlarbaşı  Küçük Minare Mh. Vaiz Ahmet Yılmaz Sk. No:3/A
Sivas - TÜRKİYE
Tel :0 346 221 09 60 (pbx)
 GSM: 0 546 401 88 83
E-posta: bitkibilgi@hotmail.com

 

 

  SORULARINIZI YAZIN   

MESAJLARI OKUYUN 

 

e-mail: ve Canlı Danışma: bitkibilgi@hotmail.com

SEDEF HASTALIĞI

Sedef, süreklilik gösteren bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ömür boyu sürer, ancak dönem dönem iyileşmeler gözlenir. Bazı ailelerde birden fazla kişide bu hastalığa rastlanabilir.

Yeni doğan bebekten, yetmiş yaşına kadar her yaşta görülebilir. Çocuklardaki hastalık ile erişkinlerde ve yaşlılardaki hastalık, farklı özellikler gösterebilir. Çocuklarda yeni başlamış olduğu için küçük çaplı ve kırmızı renkli, üzeri kepekli belirtiler görülür. Erişkinlerde her tür belirti görülmekle birlikte, genellikle çocuklardakilere benzeyen daha büyük çapta belirtiler vardır. Yaşlılarda ise, hastalık uzun süreden beri devam ettiği için daha büyük çapta, çocuklardakine oranla daha soluk renkte ve üzerinde kepekten çok deri kalınlaşması halinde belirtiler görülür. Ancak hastalığın alevlendiği dönemlerde, yaşlılarda bile kırmızı ve kepekli belirtiler ortaya çıkar.

Hastalığın alevlenme dönemlerinde mikrobik bir karakter taşıdığı düşünülmektedir. Ancak sedef, kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değildir. Burada mikrobun tümünden ziyade bazı parçalarının etkili olduğu sanılmaktadır. Hastaların bir kısmında yüksek sonuç veren ASO testi, bu grup hastalarda mikrobik kökeni gösterir. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bu hastalar antibiyotiklere de iyi yanıt verirler. İleri yaşlarda ise bazen hastalığın bir grup tansiyon ilacına bağlı olarak geliştiği veya şiddetlendiği saptanır. Bu durumda tansiyon ilacının değiştirilmesi gerekmektedir.

Kepeklenmeden çok deri kalınlaşması gösteren hastalarda hücre çoğalması artmıştır. Bu nedenle, kanser ilacı olarak bilinen ilaçlar kullanılabilir. Ancak sedef hastalığının kanserle hiç bir ilgisi yoktur.

Küçük çaplı belirtiler vücudun her tarafında dağınık halde bulunurken, daha büyük çapta olanlar diz, dirsek, avuç içi, ayak tabanı, kuyruk sokumu bölgelerine yerleşirler. Saç derisi ve tırnaklar da tutulabilir.

Hastalığın çok şiddetli tipleri de vardır. Bazı hastalarda tüm vücut derisi kırmızı ve kepekli olabilir. Sedefin cerahat birikintisi gösteren bir başka tipi daha vardır. Cerahat birikintileri yalnızca avuç içi ve ayak tabanında olabildiği gibi, tüm vücudu da kaplayabilir. Tüm vücutta yaygın olanında ateş yükselir. Bunlardan başka eklem ağrıları ve şişliği gösteren bir sedef tipi daha vardır.

Şifalı bitkiler konusunda araştırmalarımıza yıllardır çalışıyoruz

 

Şifalı Bitkiler

 

MESAJ YAZ

 

bitki sözlüğü >>

A

B

C

Ç

D

E

F

G

H

I

İ

K

L

M

 

N

O

Ö

P

R

S

Ş

T

U

Ü

V

Y

Z

 

 

<<<bitki sözlüğü

Bu sitede yazılan Makaleler ve Bitki Sözlüğü için alıntı yapılan kaynaklar

Kitaplar. Yeşil Eczane (Orjinal dil): Green pharmacy book .  Nusret Efendinin Miladi 1794 de kaleme aldığı "Ma Habar Risalesi", İbn-i Sina nın "et-Tezkere", İbn-i Kayyum "Edviyye", Zürkani "Şerhul Muvatta", Osman Hayri Efendi "Kenzül Sihhat-i El-Ebdaniye, Hüseyin Eşref el Rzavi "Nusret Efendi Risalesinden Derleme", Arif Pamuk "Şifalı Bitkiler ansiklopedisi, Y Stoyanov " Şifalı Bitkiler", Orman BakanlığıOrman Dregisi " Sayı:8-10 Yıl 1992"

İnternet sayfası: e-kitap http://books.google.com.tr/books/about/The_Green_Pharmacy_Herbal_Handbook.html?id=QFBsolqCKWMC&redir_esc=y.

© Copyright Bitkisel 2005 © Alp Şifalı Bitkiler-2005
www.bitkisel.org  - www.bitkievi.com  - www.bitkiselsite.net   BİTKİEVİ ALP Şifalı Bitkiler  Kuruluşudur Telefon: (346) 221 09 60 (pbx) İletişim bitkibilgi@hotmail.com

AÇIKLAMA :

Bu sitedeki bilgiler bir fikir açıklamasıdır. Doğruluğu Bilimsel tıp veya Modern tıp olarak da adlandırılan tıbbi anlayış doğrultusunda kanıtlanmış bilgiler değildir. Mevcut yasalarımızca, yasal tanım içinde ilaç vasfı taşımayan maddelerin tedavi amaçlı olarak kullanılması ve kullandırılması yasaktır. Ayrıca, tıp hekimlerince oluşturulan kurallara göre böylesi uygulamalar etik değildir. Buradan hareketle, yasal prosedürlerde belirtilen ilaç ve yöntemler dışındaki tedavi yöntemlerini uygulamanız bu siteden önerilmez.

Bitkisel prepatların kullanımı neredeyse insanlık tarihi kadar eski.Bitkilerin büyük bir kısmı yüz yıllardır, bilinen kullanılan ve bilinçli kullanıldığında yan etkileri çok daha az olan kaynaklardır.Burada sizlere hangi rahatsızlıkta, hangi bitkiyi kullanabileceğinizden bahsediyoruz. Bitkileri kullanırken unutulmaması gereken husus, onları tamamen tedavi edici olarak görmekten çok tedaviye yardımcı prep atlar olarak görmektir.Bitkileri hastalandıktan sonra kullanmaktan çok sağlığımızı korumak maksatlı kullanmak en doğrusudur. Ve bitkileri kullanırken hangi hastalık amaçlanırsa amaçlansın doktor kontrolü ve tavsiyeleri göz ardı edilmemelidir.Şifalı bitkiler bilimi insanlık tarihi ile başlar. M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler, Akadlar ve Asurlular'a ait me iyetlerde eskiçağ hekimleri tarafından hastalarda bitkisel karışımlar kullanılmaya başlanmıştır. 19.-20. yüzyıllarda Kimya ve Biyokimya bilimlerinin gelişmesiyle sentetik ilaçlar üretilip kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde ilaçların yarattığı reaksiyonlar belli bir ölçüde bitkisel tedaviyi tekrar gündeme getirmiştir. Bitkiler içeriklerinde hastalığı tedavi etmeye yönelik etkili maddelerden başka toksik bileşiklerde barındırırlar. Bitkisel terkipler hazırlarken bitki içeriğindeki maddeleri çok iyi taınmak gerekir, kullanılacak ölçüler, hangi bitkinin bir diğeriyle iyi etkileşim veya ters etki yapabileceği çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı evde kendi başınıza veya bilinçsiz kişilerce kulaktan dolma bilgilerle hazırlanan terkipler zararlı olabilir.

Bu sebeple bitkisel terkipler kullanmak istiyorsanız mutlaka eğitimli ve deneyimli kişilerce hazırlanmalıdır .Bu sitede bahsedilen ürünlerr satılması kanunlarca izin verilen ve "Tarım Ürünleri Satıcılığı Belgesi" ve Sağlık Bakanlığının “Bitkisel Drog Satılşı Ruhsatı” olan kişi ve kurumların satabildiği şifalı Bitkiler altında katagorilendirilen baharat ve bitkilerdir. Bu sitedeki yazıları hazırlarken faydalandığımız bazı eserler şunlardır: Nusret Efendinin Miladi 1794 de kaleme aldığı "Ma Habar Risalesi", İbn-i Sina nın "et-Tezkere", İbn-i Kayyum "Edviyye", Zürkani "Şerhul Muvatta", Osman Hayri Efendi "Kenzül Sihhat-i El-Ebdaniye, Hüseyin Eşref el Rzavi "Nusret Efendi Risalesinden Derleme", Arif Pamuk "Şifalı Bitkiler ansiklopedisi, Y Stoyanov " Şifalı Bitkiler", Orman BakanlığıOrman Dregisi " Sayı:8-10 Yıl 1992", Nuri Ergene "Ev laiçları" Tahsin Palaz "Anahtar Bitkiler" Dr. Stefhen Dovis Dr Allen Stewart "Sağlılklı Yaşam"Michaell Hılman "Gençliğin ve uzun yaşamanın sırları Susanne Köhler " Tanrının Eczanesi" gibi eserlerden

--------------------------------------------------

Medicine for centuries, developing a state-developed branch of science, and science itself continuously. Currently can not be diagnosed, the disease is not known. Treatment Articles of Boredom will treat them. Here is used by our ancestors centuries ago, and now all of the advanced European ülkelrinin, risk-free and natural herbal drugs is acceptable at this point is yasrdımcı.:

Information on this site description of an idea. Accuracy of medical understanding of scientific medicine, or modern medicine, also called line is not proven information. Available yasalarımızca, without legal definition of substances in the treatment of drug misuse and institutions characteristic of llandırılması is prohibited. In addition, such applications in accordance with the guidelines established medical physicians is unethical. Hence, the legal procedures and methods specified in the drug treatment methods outside the application site are definitely not recommended.

The use of herbal preparation sector, a large part of eski.Bitkilerin almost as much as the history of mankind for hundreds of years, and used to be known side effects when used consciously, which is much less than you kaynaklardır.Burada condition, talking about what the plant can use. Crops point to remember when using them to see it as a therapeutic treatment completely görmektir.Bitkileri the sick horses after prep help protect our health-purpose use than using the most accurate. And using plants which medical supervision and advice aimed illness amaçlanırsa edilmemelidir.Şifalı ignored the history of humanity begins with the science of plants. BC In 3000 the Sumerians, Akkadians, and Asurlular'a me iyetlerde of patients by physicians in ancient herbal mixtures have been used. 19-20. Chemistry and Biochemistry centuries, the development of science produced synthetic drugs have been used.

Nowadays, to a certain extent reactions caused by drugs, herbal therapy treatment of disease vi contents of the agenda again getirmiştir.Bitkiler effective ingredients intended to contain other toxic compounds. Herbal preparations should taınmak very good in preparing the ingredients of the plant used, dimensions, or an adverse effect which the plant can interact with one another well is very important. For these reasons, people at home, on your own or unconscious, the compounds may be harmful hearsay.

For this reason, trained and experienced people who do want to use herbal preparations should be prepared. Ürünlerr sale mentioned on this site are allowed by law and the "reselling Agricultural Products Certificate" under which individuals and organizations can sell medicinal herbs and plants at katagorilendirilen spring. Here are some of the works of herbal compounds prepared for this faydalınlan: Nusret penned by the master in 1794 AD "Ma Habar Treatise", Ibn-i Sina's "meat-Note", Ibn al-Guardian ad litem "Edviyye", Zürkani "Şerhul Muwatta", Osman Hayri Master "Kenzül health-i-Al-Ebdaniye, Ashraf Hussein al Rzavi" Nusret Master Risalesinden Assembly, "Arif Cotton" Encyclopedia of Medicinal Plants, Y Stoyanov "Medicinal Plants", Forest BakanlığıOrman Dregisi "Number :8-10 Year: 1992", Nuri Ergene "Home laiçları" Tahsin Palaz "Key Plants" Dr. Stefhen Dovis Dr. Allen Stewart, "Sağlılklı Life" Michaelle Hilma "Youth and the secrets of living a long Susanne Köhler" God's Pharmacy "works, such as

 

son güncelleme 11 11 2012